Ο πελάτης (καταναλωτής κατά τη διατύπωση του σχετικού νόμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στον εκάστοτε προμηθευτή της ΤΟΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Ακολούθως, η ΤΟΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, αφού επιβεβαιώσει την κατάσταση του προϊόντος θα επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος. Η Επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή από τον πελάτη.Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει πρόσβαση.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση sales@petheartshop.gr είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 2105716700, 2130386394 και  2102203498

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη και μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε τρόπο αποστολής επιθυμεί με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα φτάσουν στο κατάστημα μας ( πχ όχι παραλαβή από ταχυδρομείο)