1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει νομίμως στην εταιρεία «ΤΟΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «Petheartshop» ( εφεξής η εταιρία)

Δραστηριότητα της εταιρίας: Εμπόριο τροφίμων και εμπόριο τροφών και αξεσουάρ κατοικίδιων ζώων – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΑΦΜ: 999414332

Δ.Ο.Υ.: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΥΠ/ΜΑ: ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

E-mail επικοινωνίας: info@petheartshop.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών: 2130-386394

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, www.petheartshop.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.petheartshop.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.petheartshop.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας υπεύθυνος είστε εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

 2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το petheartshop.gr διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα( Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

  1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλόλητά των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα της προϊόντων. Ούτε η Εταιρεία αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

  1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης (καταναλωτής κατά τη διατύπωση του σχετικού νόμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στον εκάστοτε προμηθευτή της ΤΟΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Ακολούθως, η ΤΟΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, αφού επιβεβαιώσει την κατάσταση του προϊόντος θα επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει πρόσβαση.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση sales@petheartshop.gr είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 2105716700, 2130386394 και  2102203498

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη και μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε τρόπο αποστολής επιθυμεί με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα φτάσουν στο κατάστημα μας ( πχ όχι παραλαβή από ταχυδρομείο)

  1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πραγματοποιούνται με τους εξής τρόπους:

Με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Eurobank (Wordline)

Μέσω Paypal

Με αντικαταβολή

Πληρωμή και παραλαβή στο κατάστημα

Klarna Πληρωμή έως 3 Άτοκες Δόσεις Σε συνεργασία με την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, σας προσφέρουμε τη μέθοδο πληρωμής Klarna Pay in 3. Η πληρωμή γίνεται στην Klarna. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους χρήσης της Klarna. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Klarna μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ . Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Klarna θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου της Klarna.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK , Τράπεζας Πειραιώς, Eurobank, Viva Wallet. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μεταφοράς από άλλη τράπεζα τα Έξοδα μεταφοράς ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ τον ΠΕΛΑΤΗ

  1. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Κόστος Αποστολής για την Αττική

Για παραγγελίες άνω των 30€ το κόστος αποστολής και η αντικαταβολή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Αν η παραγγελία είναι μικρότερη των 30€ το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 3€ και η αντικαταβολή σε 1.5€.

 Κόστος αποστολής για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για την αποστολή της παραγγελίας συνεργαζόμαστε με τις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ COURIER   .

Αν η παραγγελία σας είναι πάνω από 30€ για τις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Νησιωτικής Ελλάδας και βάρους έως 20 Κιλά  τότε το κόστος μεταφοράς είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες άνω των 20 Κιλών υπάρχει χρέωση για κάθε κιλό 0.70€ το οποίο υπολογίζεται στο σύνολο της παραγγελία σας

ΠΡΟΣΟΧΗ από τα Δωρεάν Έξοδα αποστολής εξαιρούνται οι άμμοι υγιεινής, όπου η χρέωση είναι 3€ ανά τεμάχιο. Τα προϊόντα που έχουν έξτρα χρέωση μεταφορικών αναφέρονται στην σελίδα του κάθε προϊόντος.

Αν η παραγγελία σας είναι μικρότερη από 30€ για την Ηπειρωτική Ελλάδα και Νησιωτική Ελλάδα τότε επιβαρύνεστε με κόστος αποστολής 4€ για τα πρώτα 20 Κιλά, για κάθε επόμενο κιλό ισχύει η χρέωση 0.70€ ανά κιλό.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να μας υποδείξετε  δική σας επιλογής τρόπο αποστολής  η παραγγελία θα αποσταλεί χωρίς κόστος μεταφοράς αλλά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής. Εμείς αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε τα προϊόντα στην έδρα ή σε εκπρόσωπο της εταιρίας που θα μας υποδείξετε.

  1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικώς ή μερικώς) θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μέσω e-mail στο sales@petheartshop.gr ή τηλεφωνικά στο 213-0386394. Η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας, δίνεται μέχρι τη χρονική στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Οποιαδήποτε ακύρωση μετά το πέρας της χρονικής αυτής περιόδου, είναι αδύνατη.

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

8.1 Λεκανοπέδιο Αττικής: Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας  1 με 2 εργάσιμες ημέρες

Παραδόσεις γίνονται από Δευτέρα έως και Σάββατο.

8.2 Υπόλοιπο Αττικής: Για το υπόλοιπο Αττικής οι παραγγελίες παραδίδονται με την εταιρία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier. Εάν η παραγγελία σας έχει καταχωρήθεί μέχρι τις 14:00 παραδίδεται στην ΕΛΤΑ Courier  την ίδια ημέρα. Ο Χρόνος παράδοσης είναι 1 εργάσιμη ημέρα.

Παραδόσεις γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

8.3 Επαρχία: Εάν η παραγγελία σας έχει πραγματοποιηθεί έως τις 14:00 και έχει προορισμό την Ηπειρωτική ή Νησιωτική Ελλάδα παραδίδεται στην ΕΛΤΑ Courier την ίδια ημέρα. Ο Χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον προορισμό και κυμαίνεται από 1 έως 4 Εργάσιμες Ημέρες( Εξαιρούνται πολύ απομακρυσμένες & Δυσπρόσιτες περιοχές).

Παραδόσεις γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

9.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

10.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση αποστολής Παραγγελίας με τρόπο εξόφλησης την αντικαταβολή και μη παραλαβή των εμπορευμάτων από τον Πελάτη η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά για την αποζημίωση των μεταφορικών της Παραγγελίας 

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν μόνο ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ στο PetHeartShop.gr

11.1 Ιδιότητα Μέλους

Στο πρόγραμμα επιβράβευσης του PetHeartShop μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ χρήστες και MONO. Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο πρόγραμμα με ένα μόνο λογαριασμό ανά άτομο.

11.2. Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο PetHeartShop θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για λόγους διαχείρισης του προγράμματος και για κανέναν άλλο λόγο.

11.3. Αλλαγές, Τερματισμός και/ή Αποχώρηση από το Πρόγραμμα

Η εταιρεία PetHeartShop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο τους κανόνες του προγράμματος ή ακόμα και να παύσει τη χρήση του χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Ως χρήστες είναι στη δική σας ευθύνη να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές και να διαβάζετε τους όρους χρήσης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει άτομα από το πρόγραμμα λόγω κατάχρησης ή μη τήρησης των όρων χρήσης του. Το ίδιο ισχύει και για μέλη τα οποία είναι ανενεργά για περισσότερο από 18 μήνες. Εάν ανακληθεί η ιδιότητα που έχετε ως μέλος του προγράμματος αυτομάτως θα λήξουν όλοι οι πόντοι του προγράμματος.

11.4 Περιορισμός Ευθύνης

Το PetHeartShop δεν φέρει ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύψουν από ή σε σχέση με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Ζημιές άμεσες, έμμεσες, απώλεια δεδομένων, εισοδήματος ή κέρδους, απώλεια ιδιοκτησίας και αξιώσεις από τρίτα μέλη Συμφωνώντας με τους όρους χρήσης συμφωνείτε ταυτόχρονα ότι παραιτείστε από το δικαίωμα να αναζητήσετε ευθύνη από το PetHeartShop.

11.5 Για κάθε 1€ που ξοδεύετε κερδίζετε 10 πόντους.

1000 Πόντοι ισούνται με 3€ Έκπτωση.

Κάθε προϊόν αναγράφει τους πόντους που κερδίζετε από την αγορά του.

Μόλις ο χρήστης συγκεντρώσει 1000 πόντους μπορεί σε επόμενη παραγγελία του να εξαργυρώσει τους πόντους,με την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας δέχεται  email με το διαθέσιμο υπόλοιπο πόντων. Δεν χρειάζεται καμία ενέργεια από τον χρήστη, η έκπτωση έχει περαστεί στον λογαριασμό του και εφαρμόζεται αυτόματα κατά την επόμενη παραγγελία του. Μέγιστη εξαργύρωση πόντων τα 12€
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός χρόνου. Οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη μορφή έκπτωσης και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρήματα.

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος οι πόντοι αφαιρούνται για τη συγκεκριμένη αγορά.

Επίσης αφαιρούνται αν δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας